Povrat i reklamacije

POVRAT ROBE

Prodavatelj omogućava kupcu povrat robe i to samo one robe koja je kupljena putem web shop-a što isključuje povrat one robe koja je kupljena na maloprodajnom mjestu.

Prodavatelj nije odgovoran za pogrešan odabir kupca prilikom kupnje unutar maloprodajnog prostora te za takve kupnje ne izvršava povrat sredstava.

Kupac ima pravo na povrat robe prodavatelju nakon dostave i kupljene na web shop-u ukoliko mu je:

  • isporučena roba koju nije naručio
  • isporučena roba koja ima grešku ili vidljiva oštećenja, a rezultat su tvorničke ili proizvodne greške

Prodavatelj neće uvažiti oštećenja koja su uzrokovana nepravilnom uporabom artikla.

Kupac ima obvezu nastalo oštećenja prijaviti prodavatelju odmah po primitku dostave.

Prodavatelj će odobriti povrat robe ili storniranje narudžbe nakon prijema opravdane reklamacije u pisanom obliku (elektronička pošta, telefaks). Kupac je u tom slučaju dužan osobno ili poštom dostaviti firmi DE TEMPORE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284/6, 10 000 Zagreb.

  • reklamaciju
  • dobivenu robu
  • potpisanu dostavnicu o prijemu te robe i
  • odgovarajući račun koji je primio.

U dogovoru s kupcem, roba se zamjenjuje ispravnom.

Adresa elektroničke pošte: crystalvision@detempore.hr


ZAMJENA PROIZVODA

Pravo na zamjenu proizvoda

Pravo na zamjenu proizvoda imaju svi kupci na sve artikle. Zamjenu morate zatražiti u roku od 14 radnih dana od primitka paketa.

Rok za zamjenu proizvoda

Zamjenu morate zatražiti u roku od 14 dana od primitka paketa.

Zamjena kupljenog proizvoda za skuplji

Kupljeni proizvod moguće je zamijeniti za neki skuplji.
Kontaktirajte naše osoblje putem maila marketing@detempore.hr  i oni će Vam dati upute za izvršenje uplate razlike između dva iznosa.

Zamjena kupljenog proizvoda za jeftiniji uz povrat razlike novca

Kupljeni proizvod moguće je zamijeniti za jeftiniji. Kupcu će preostali iznos biti vraćen na isti način na koji je i izvršena sama uplata ili će prodavatelj kupcu dodijelti VAUCHER putem jedinstvenog koda koji će kupac moći koristiti prilikom iduće kupnje u Internet trgovini.

Trošak dostave u slučaju zamjene snosi kupac.

Povrat proizvoda i povrat sredstava       

Kupac može vratit proizvod koji mu, iz bilo kojeg razloga, ne odgovara u roku od 14 dana. Ukoliko kupac ne želi zamjenu proizvoda, izvršit će se povrat uplaćenih sredstava na isti način na koji je uplata izvršena. Ako kupac plaćanje robe vrši prilikom preuzimanja (pouzećem), dužan je prodavatelju dostaviti podatke o broju računa na koji želi primiti povrat sredstava za plaćeni proizvod. Povrat sredstava bit će umanjen za troškove dostave koju je kupac platio.

UVJETI POVRATA

Kupac koji je potrošač u smislu Zakona o zaštiti potrošača ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti tako sklopljeni ugovor u roku od četrnaest (14) dana. Navedeni rok počinje teći od dana kada je Kupac primio kupljeni proizvod.

Ugovor se raskida pisanim putem na e-mail adresu detempore@detempore.hr ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava svoju volju da raskine ugovor i koju je Kupac dužan dostaviti Prodavatelju na adresu naznačenu na obrascu obavijesti ili na adresu sjedišta Prodavatelja.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio povrat isporučene robe i obavijest o raskidu. U slučaju raskida ugovora, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu te je svaka ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora. U slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid, Kupac je dužan vratiti kupljeni proizvod u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio Prodavatelja o raskidu te snositi troškove vraćanja proizvoda Prodavatelju na adresu navedenu u ovom obrascu.

Proizvod koji Kupac vraća mora biti nekorišten, sa svim pripadajućim dijelovima, dokumentacijom i ambalažom, neoštećen i potpuno ispravan. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučajevima definiranim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača. Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora na ovdje opisani način, Prodavatelj će izvršiti povrat novca isključivo na tekući račun u slučaju plaćanja gotovinom po pouzeću ili predračunom, a u ostalim slučajevima istim sredstvom plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja robe, i to najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o raskidu. Povrat novca bit će izvršen tek nakon što proizvod bude vraćen.