Kupac ima pravo, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, uputiti Prodavatelju  prigovor na sljedeći način:

– putem pošte na adresu: De Tempore d.o.o., Ulica grada Vukovara 284/6, 10 000 Zagreb

– elektroničkom poštom na e-mail adresu: detempore@detempore.hr

– telefonom na broj 01 5999 941, 01 5999 943

Prodavatelj će odgovoriti  pisanim putem na prigovor Potrošača  u roku od 15 radnih dana od dana primitka prigovora. Evidenciju o uloženim prigovorima Prodavatelj će čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac se uvijek može Prodavatelju obratiti s upitima, sugestijama, prijedlozima putem naznačenih telefonskih brojeva i adresa.